Luftslott

Luftslott liksom luft kanske inte syns men illusionen, drömmen och längtan finns kanske i ditt inre slott? En annan verklighet, en fantasifull plats, ett luftslott som är ditt. Vad finns där? Kanske drömmar som aldrig kommer bli av? Illusioner som raseras för att byggas upp på nytt? Eller kanske en hel värld av fantasifyllda eller fasansfulla filurer och magiska landskap. Tre dansare fastnar i, framkallar och kanske även krossar Luftslott. Ett kortare platsspecifikt verk med workshop innehållande dans och samtal om luft, slott, drömmar och luftslott.

Länk till trailer från föreställning på Konstmuéet i Norrköping

https://vimeo.com/180632110