Alledansrätten

Alledansrätten

Närvaro i naturens rum och frihet i den egna rörelsen


Blauba Danskollektiv kommer att arbeta kontinuerligt i Valdemarsviks kommun under 2024 genom residenset Möten i Dansen. Möten i Dansen syftar till att fördjupa och befästa kunskapen och erfarenheten av dans på en plats, genom mötet mellan professionellt konstnärskap, lokalt arrangörskap, den unika platsen och de som bor och lever i kommunen. Genom olika aktiviteter tillsammans med invånarna kommer Blauba att utforska hur dans och rörelse kan användas för att skapa deltagande och relationer.


Vi vill genom dans och rörelse skapa möjligheter för Valdemarsviks invånare och besökare att interagera med den fantastiska naturen och den unika kulturmiljön i kommunen. Vår intention är att inspirera till att utforska natur och dans på ett lekfullt sätt, med aktiviteter för alla åldrar. Vårt mål med residenset är att genom dansen stärka både individ och gruppkänsla, öka kreativitet och engagemang, samt fungera som en katalysator för nya kontakter och möten. Välkommen att delta i Alledansrätten! 


---> Håll dig uppdaterad om projektets schema på Instagram @blauba och Facebook @blauba och på Valdemarsviks kommuns hemsida https://www.valdemarsvik.se/kommun/kultur-fritid/alledansratten/Alledansrättens olika aktiviteter

Dansbad - en utomhusföreställning och promenad för alla 

DigiDANS - en digital dansgästbok med fokus barn och unga

Danspaus - workshop för och med hantverkare, konst- och kulturutövare

Dansstigar - en fördjupande dansworkshop från 16 år 

Dansgympa - ett skogsinspirerat dansgympapass med fokus på glädje och gemenskap, för alla från 5 år

Alledansrätten är en del av Möten i Dansen, som genomförs med stöd av Region Östergötland och i samarbete med Riksteatern Östergötland, Valdemarsvikskommun, Valdemarsviks Riksteaterförening och Hållplats konst- och kulturförening.