FÖRESTÄLLNINGAR

Interaktiv dans- och musikföreställning om vänskap och skogsäventyr. För 4-6 år. 

Interaktiv klassrumsföreställning om att hoppa och känna hopp för låg- och mellanstadiet.

Interaktiv klassrumsföreställning om dåtid, framtid och nutid för lågstadiet

Två dansanta grodor som gärna dyker upp när du minsta anar det.

Tidslinje för Blaubas samtliga föreställningar